Završena XX jubilarana Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije

Završena XX jubilarana  Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije

 

Najprestižniji naučni skup kada su u pitanju sportske nauke ne samo u Jugoistočnoj Evropi održan je prethodna četiri dana u Cavtatu, pored povijesnog grada Dubrovnika u organizaciji Crnogorske sportske akademija iz Podgorice . Dvadeseti jubilarni put u suorganizaciji sa Kineziloškim fakultetom Sveučilišta iz Splita , dok su partneri ove najprestižnije naučne konferencije bili Fakultet sporta iz Ljubljane i Kineziološki fakultet iz Zagreba , ističe prof. dr Duško Bjelica predsjednik Crnogorske sportske akademije i predsjednik ove naučne konferencije.

Bjelica ističe da se ovaj naučni skup nalazio na programu Evropskog koledža sportskih nauka za 2023.godinu, a takođe, konferenciji je poseban pečat dao i FIEPS Evrope koji ove godine slavi stotinu godina od svog osnivanja 1923.godine u Briselu i koji su za uspješno organizovanih dvadeset naučnih konferenvija uručili Plaketu za međunarodni naučni doprinos Crnogorskoj sportskoj akademiji.

Prijavljeno je preko 359 učesnika iz 29 zemljalja sa pet kontinenata koji potpisuju ukupno 141 naučnih i stručnih radova iz oblasti sportskih nauka, od kojih je 167 prisustvovalo ovom prestižnom naučnom skupu.

Inače, ovaj naučni skup koji je održan pod motom : ’’ Sport , fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive ’’ , pozdravio je i proglasio ga otvorenim Dušan Simonović , predsjednik COK-a.

Plenarni predavači bili su : prof. Dr Robert C. Schneider iz Odjela za kineziologiju, sportske studije i fizičku edukaciju Fakulteta u Brockportu (Sjedinjene Američke Države), prof. dr. sc. Igor Jukić sa Kineziološkog fakultetaSveučilište u Zagrebu , Ingi Thor Einarsson sa Univerziteta u Reykjaviku (Island), dr Šime Veršić sa Kineziološki fakulteta Sveučilište u Splitu koji radi i u HNK Hajduk , zatim prof. primarius

Anamarija Jurčev Savićević iz Instituta za javno zdravstvo Splita i Dalmacije i Odjela za epidemiologiju i respiratorne infekcije Hrvatske, prof. dr Gregor Jurak sa Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani, prof.dr Nevenka Maras sa Učiteljskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba kao i prof. dr Johanes Karl sa Univerziteta u Nimburgu (Njemačka).

Konferencija je imala i regionalnu doktorsku školu na kojoj su učešće uzeli 42 studenta doktorskih studija sa univerziteta iz zemalja EU , zatim radni sastanak uredničkih timova najznačajnih regionalnih naučnih časopisa iz oblasti sportskih nauka kao i nekolika work šopa iz pojedinih sportova i sportskih disciplina, ističe profesor Bjelica.

Svi abstrakti odobrenih radova su objavljeni u časopisu Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine koji se nalazi u najprestižnijoj svjetskoj citatnoj bazi WOS , a cijeli radovi koji prođu posebnu recenziju objaviće se u međunarodnom časopisu Sport Mont koji se nalazi u citatnoj bazi SCOPUS, dok su svi urednici ovih Crnogorskih časopisa bili i aktivni predavači na regionalnoj doktorskoj školi i uredničkoj sesiji kaonferencije.

Posebni žiri sastavljen od uglednih profesora sa tri različita univerziteta na kraju četvorodnevnog rada proglasio je najbolju mladu naučnicu Ahsen Buyukaslan sa Univerziteta iz Ljubljane , a Darija Vrdoljaka sa Univerziteta u Splitu za najboljeg mladog naučnika.

Više informacija o ispred navedenom je na linkovima

https://csakademija.me/conference/

https://csakademija.me/conference/invited-speakers.html

https://www.dan.co.me/sport/ostali-sportovi/svjetska-elita-sportskih-nauka-boravila-u-dubrovniku-5174732

https://mina.news/minasport/zavrsena-medunarodna-naucna-konferencija-csa-u-cavtatu/

https://csakademija.me/photogallery-sport-physical-activity-and-health-contemporary-perspectives-dubrovnik-croatia-20-23-april-2023/

https://csakademija.me/fotogalerije-sport-fizicka-aktivnost-i-zdravlje-savremene-perspektive-dubrovnik-hrvatska-april-2023/

 

 

 

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>