Publikacije

Crnogorska sportska akademija (CSA) objavljuje nekoliko publikacija u okviru svojih aktivnosti.

Crnogorski časopis sportske nauke i medicine (MJSSM) i Sport Mont (SM) sastoje se od originalnih recenziranih naučnih članaka i intradisciplinarnih i interdisciplinarnih prikaza istraživanja iz oblasti sportske nauke čiji su autori naučnici iz cijelog svijeta. Crnogorski časopis sportske nauke i medicine se objavljuje bijenalno, sa dva izdanja godišnje u štampanoj i onlajn verziji, dok se Sport Mont objavljuje anualno, sa tri izdanja godišnje u štampanoj i onlajn verziji.

Knjiga sažetaka se objavljuje u okviru godišnje Konferencije CSA. Takođe, sve sažetke je moguće preuzeti sa veb-sajta Konferencije.

Crnogorska sportska akademija takođe daje podršku mnogim autorima u objavljivanju knjiga.

Crnogorski časopis za sportske nauke i medicinu – MJSSM

Crnogorski časopis sportske nauke i medicine je zvanični časopis Crnogorske sportske akademije. Neograničen pristup koji uključuje preuzimanje dokumenata je omogućen na zvaničnom sajtu MJSSM.

Crnogorski časopis za sportske nauke i medicinu sastoji se od originalnih recenziranih naučnih članaka i intradisciplinarnih i interdisciplinarnih prikaza istraživanja iz oblasti sportske nauke čiji su autori naučnici iz cijelog svijeta. Objavljuje se bijenalno, sa dva izdanja godišnje u štampanoj i onlajn verziji.

Informacije o časopisu

Uređivački odbor

Uređivačka politika

Arhiva

Prijava radova

Sport Mont – SM

Sport Mont je zvanični časopis Crnogorske sportske akademije. Neograničen pristup koji uključuje preuzimanje dokumenata je omogućen na zvaničnom sajtu SM.

Sport Mont sastoji se od originalnih recenziranih naučnih članaka i intradisciplinarnih i interdisciplinarnih prikaza istraživanja iz oblasti sportske nauke čiji su autori naučnici iz cijelog svijeta. Objavljuje se anualno, sa tri izdanja godišnje u štampanoj i onlajn verziji.

Informacije o časopisu

Uređivački odbor

Uređivačka politika

Arhiva

Prijava radova

Zbornik sažetaka

Zbornik sažetaka se objavljuje u okviru godišnje Konferencije CSA. Takođe, sve sažetke je moguće preuzeti sa veb-sajta Konferencije.

Zbornik sažetaka objavljena na veb-sajtu Konferencije:

Knjige

Crnogorska sportska akademija daje podršku mnogim autorima u objavljivanju knjiga.

Spisak naslova u izdanju Crnogorske sportske akademije:


Copyright (c)2015-2021 by Montenegrin Sports Academy
Design by Boris Šundić, Željko Pekić, Danilo Tošić
Footer