O nama

Osnivanje

Osnovana 2003. godine u Podgorici (Crna Gora), Crnogorska sportska akademija (CSA) je sportsko naučno udruženje posvećeno sakupljanju, stvaranju i širenju naučnog znanja kako na nivou Crne Gore tako i izvan nje.

Kako smo nastali

U cilju širenja i unapređivanja znanja o fizičkoj kulturi i sportu osnovana je Crnogorska sportska akademija sa sjedištem u Podgorici, 23. jula 2003. godine, koja će se baviti organizovanjem stručnih, naučnih, konsultativnih savjetovanja, javnih rasprava i drugih skupova iz ove oblasti.

Formirana na osnovu pismene inicijative više od hiljadu pedagoga fizičke kulture, aktivnih sportista, sportskih trenera, univerzitetskih profesora, bivših sportista, a sada uglednih sportskih radnika, Crnogorska sportska akademija će vršiti edukovanje trenerskog i nastavnog kadra u sportu i fizičkoj kulturi, sportsko obrazovanje mladih, učenje sportskim vještinama i znanjima u pojedinim sportskim disciplinama.

Na zasijedanju osnivača 22. avgusta 2003. godine konstatovano je da je podrška ovom sportskom projektu stigla iz gotovo svih crnogorskih opština, od sportskih klubova i sportskih organizacija, jer, pored ostalog, Crnogorska sportska akademija će organizovati tribine, predavanja, seminare, kurseve, izdavačku djelatnost, i druge oblike rada, zbog unapređivanja teorije i prakse u sportu i fizičkoj kulturi u zemlji i inostranstvu.

Na sjednici Skupštine od 29. avgusta 2003. godine usvojen je Statut i Program rada u narednom periodu. Na taj način su se stekli neophodni uslovi za izbor i imenovanja po kriterijumima koji važe u Crnogorskoj sportskoj akademiji.

Postignuti su preliminarni dogovori sa istaknutim stručnjacima iz zemlje i inostranstva oko angažovanja na projektu organizovanja stručnih savjetovanja, javnih rasprava i naučnih skupova iz ove oblasti.

Takođe su urađeni prijedlozi Sporazuma o poslovnoj i stručnoj saradnji sa mnogim klubovima i sportskim organizacijama u kojima će Crnogorska sportska akademija vršiti stručnu edukaciju zainteresovanih.

Odlučeno je da se formiraju stalna i povremena tijela koja će se baviti realizacijom predviđenog programa i pripremi prijedloga kadrovskih rješenja, kao i Koordinacioni odbor CSA koji će sumirati prijedloge, na čelu sa profesorom Stojanom Ivezićem i advokatom Batrićem Markovićem, nekadašnjim afirmisanim fudbalerima.

Nakon dvomjesječnih konsultacija, 29. septembra 2003. godine, na zasijedanju Skupštine za prvog predsjednika Crnogorske sportske akademije izabran je dr Duško Bjelica iz Podgorice.

Kako bi što efikasnijc djelovala u svom radu CSA je na sjednici održanoj 20. oktobra 2003. godine u Podgorici odlučila da će svoje aktivnosti sprovoditi kroz šest novoformiranih sektora, imajući u vidi djelokrug rada u jednoj ovako širokoj oblasti, kakva je sport i fizička kultura.

To su Sektor za nauku, Sektor za obrazovanja, Sektor za stručno usavršavanje, Sektor za izdavačku djelatnost, Sektor za informatiku, Sektor za stručno-razvojno-istraživački rad. Tada je odlučeno da se na narednoj sjednici imenuju rukovodioci ovih sektora.

Najavljeno je organizovanje prve međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije, koja bi za cilj imala sumiranje iskustava i ukazivanje na stručna-naučna saznanja teorije i prakse, a samim tim i šire sagledavanje vitalnih pitanja sporta, te njegovih vitalnih dostignuća u okviru najaktuelnijih ekonomsko-društvenih, programskih, kadrovskih, statusno-organizacionih, materijalno-finansijskih i drugih značajnih razvojnih segmenata.

Zaključeno je da osnovna tema konferencije bude “Sport u XXI vijeku”, polazeći i uvažavajući moto: “Raditi, završiti, objaviti”. Konferencija će, naravno, imati i prateće programe.

Takođe je odlučeno da se izdaje stručni časopis “Sport Mont”, koji bi izlazio periodično, po prikupljanju i recenziranju rukopisa. Prvi broj je planiran da izađe do kraja godine i imaće međunarodni značaj.

Na sjednici održanoj 6. novembra 2003. godine, Crnogorska sportska akademija je za rukovodioca Sektora za stručno-razvojno istraživački rad i nauku imenovala prof. dr Vojina Nikolića iz Nikšića. Sektor za izdavačku djelatnost će voditi dr Novak Jovanović iz Cetinja, a Sektor za obrazovanje i stručno usavršavanje prof. dr Pavel Opavsky iz Budve.

Na sjednici održanoj 28. novembra u Podgorici, odlučeno je da se prva međunarodna konferencija na temu “Sport u XXI vijeku” održi od 14-17. aprila u Baru.

Crnogorska sportska akademija ne želi da skuplja već da širi znanja, što će joj biti jedan od prioriteta.

Povremeno ili stalno angažovanje u Crnogorskoj sportskoj akademiji prihvatili su brojni naučni autoriteti iz zemlje i inostranstva: dr Jakob Bednarik (Ljubljana), prof. dr Dimitrijc Popovski, prof. dr Vangel Simev (Skopljc), doc. dr Munir Talović (Sarajevo), dr Novak Jovanović (Cetinjc), prof. dr Marina Bujko, prof. dr Veselin Vukotić, prof. dr Grujica Radunović, dr Đorđije Blažić, doc. dr Agima Ljaljević, dr Duško Bjelica, dr Mitar Vukićević (Podgorica), prof. dr Pavel Opavski (Budva), prof. dr Ljiljana Cvetković, prof. dr Đorđe Nićin, prof. dr Spasoje Bjelica (Novi Sad), prof. dr Desimir Pajević, prof. dr Dušan Ugarković (Beograd), prof. dr Vojin Nikolić, prof. dr Veselin Jovović, prof. dr Mihailo Mijanović, doc. dr Budimir Bijelić, prof. dr Džambulat Idrizović, mr Kemal Idrizović, dr Dušan Martinović (Nikšić)…

Potpisani su Sporazumi o poslovno stručnoj saradnji sa 83 sportska kluba, 12 sportskih saveza i 9 sportskih društava.

Crnogorska sportska akademija se zahvaljuje svima koju su joj pružili bilo kakvu podršku u dosadašnjem radu.

shema-csa-sajt

Cilj i svrha

Crnogorska sportska akademija je vodeća asocijacija sportskih naučnika na nivou Crne Gore, koja održava široku saradnju sa sličnim asocijacijama iz inostranstva. Svrha Crnogorske sportske akademije je promocija nauke i istraživanja, sa posebnom pažnjom posvećenom sportskoj nauci širom Crne Gore i izvan nje. Teme kojima se posvećuje pažnja u Crnogorskoj sportskoj akademiji uključuju motivaciju, pristupe, vrijednosti i odgovore, adaptaciju, učinak i zdravstvene aspekte ljudi koji se bave fizičkom aktivnošću, kao i odnos fizičke aktivnosti i načina života prema zdravlju, prevenciji i starenju. Ove teme se istražuju na interdisciplinarnoj osnovi i povezuju naučnike iz svih oblasti sportske nauke, kao što su prilagođena fizička aktivnost, biohemija, biomehanika, hronična oboljenja i vježbanje, treniranje i sportski nastup, doping, obrazovanje, inženjerstvo i tehnologija, ekofiziologija, etika, vježbanje i zdravlje, vježbanje, životni stil i fitnes, rodni odnosi u sportovima, rast i razvoj, ljudska učinkovitost i starenje, menadžment i sportsko pravo, molekularna biologija i genetika, motorička kontrola i učenje, muskularna mehanika i neuromuskularna kontrola, muskularni metabolizam i hemodinamika, ishrana i vježbanje, pretreniranost, fiziologija, fizioterapija, rehabilitacija, istorija sporta, sportska medicina, sportska pedagogija, sportska filozofija, sportska psihologija, sportska sociologija, treniranje i testiranje.

Funkcija

Crnogorska sportska akademija je neprofitna organizacija. CSA daje podršku crnogorskim institucijama kao što su Ministarstvo prosvjete i sporta, Ministarstvo nauke i Crnogorski olimpijski komitet, pružajući naučne savjete i pomoć u izvođenju koordinisanih nacionalnih i evropskih istraživačkih projekata definisanih od strane navedenih insititucija. Takođe, CSA služi i kao najznačajnija crnogorska i regionalna mreža sportskih naučnika iz svih relevantnih poddisciplina.

Misija

Svrha Crnogorske sportske akademije je promocija sportske nauke u međunarodnom, multikulturalnom, multidisciplinarnom, kao i interdisciplinarnom kontekstu.

Crnogorska sportska akademija smatra sportsku nauku integratorom znanja o ljudskom pokretu iz perspektive prirodnih nauka, medicine, društvenih i humansitičkih nauka.

Crnogorska sportska akademija prepoznaje da je naučna izuzetnost u sportskoj nauci zasnovana na disciplinarnoj sposobnosti utemeljenoj na shvatanju da suština sportske nauke leži u njenom multidisciplinarnom i interdisciplinarnom karakteru.

Crnogorska sportska akademija predstavlja i povezuje sportske naučnike u njihovom istraživanju i daje podršku širenju znanja kroz godišnju konferenciju Crnogorske sportske akademije kao i kroz njen Časopis sportske nauke.

Crnogorska sportska akademija bavi se primjenom znanja iz oblasti sportske nauke na sportska takmičenja, učinkovitost, poboljšanje zdravlja, zdravstveno blagostanje, fitnes i društvene odnose.

Crnogorska sportska akademija pruža naučne savjete javnosti kao i političkim i privatnim institucijama.

Crnogorska sportska akademija prepoznaje i nagrađuje kako mlade tako i istraživače ženskog pola koji imaju izvanredna postignuća u bilo kojem polju sportske nauke.

Crnogorska sportska akademija je povezana sa institucionalnim i komercijalnim partnerima koji cijene naučne rezultate koji se mogu koristiti u dizajnu i distribuciji proizvoda koji su oslonac sportskim aktivnostima.

Predsjednik

Predsjednik je odgovoran za predstavljanje i promociju Crnogorske sportske akademije:

 • Duško Bjelica (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)

Izvršni odbor

Izvršni odbor odgovoran je za administrativne i korporativne funkcije Crnogorske sportske akademije.

Članovi Izvršnog odbora su:

 • Stevo Popović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
 • Selçuk Akpınar (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turska)
 • Yang Zhang (Kineska badminton asocijacija, Kina)
 • Pavel Opavsky (Crnogorska sportska akademija, Crna Gora)
 • Zoran Milošević (University of Novi Sad, Srbija)

Naučni odbor

Naučni odbor savjetuje Izvršni odbor po svim naučnim pitanjima u opštem djelokrugu, kao i po pitanju podnesaka za konferenciju u užem djelokrugu svojih aktivnosti. Ovo je stalni odbor i može biti osnovan i raspušten od strane Izvršnog odbora.

Članovi Naučnog odbora su:

 • Alper Aslan (Mustafa Kemal Univerzitet, Turska)
 • Antonino Bianco (Univerzitet u Palermu, Italija)
 • Branislav Antala (Comenius Univerzitet u Bratislavi, Slovačka)
 • Catalina Casaru (Georgia Southwestern State Univerzitet, SAD)
 • David Kalaj (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
 • Ferman Konukman (Qatar Univerzitet, Katar)
 • Haris Pojskic (Mid Sweden Univerzitet, Švedska)
 • Hugo Sarmento (Univerzitet Coimbra, Portugal)
 • Humberto Carvalho (Univerzitet Campinas, Brazil)
 • Juan Cortell-Tormo (Univerzitet Alicante, Španija)
 • Kemal Idrizović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
 • Ligia Rusu (Univerzitet Craiova, Rumunija)
 • Ljubisa Stankovic (Univerzitet Crne Gore, Crna gora)
 • Mehmet Uygur (Rowan Univerzitet, SAD)
 • Pantelis Theodoros Nikolaidis (Hellenic Army Akademija, grčka)
 • Predrag Bozic (Srpski institut za sport i sportsku medicinu, Srbija)
 • Rodica Traistaru (Univerzitet Medicine i Farmacije Craiova, Rumunija)
 • Sandra Mandic (Univerzitet Otago, Novi Zeland)
 • Sergej Ostojic (Univerzitet Novi Sad, Srbija)
 • Seyed Morteza Tayebi (Allameh Tabataba’i Univerzitet, Iran)
 • Yaşar Salcı (Hatay Mustafa Kemal Univerzitet, Turska)
Copyright (c)2015-2021 by Montenegrin Sports Academy
Design by Boris Šundić, Željko Pekić, Danilo Tošić
Footer