Mediji

Crnogorska sportska akademija (CSA) je vodeća asocijacija sportskih naučnika na nivou Crne Gore, koja održava široku saradnju sa sličnim asocijacijama iz inostranstva. Rukovodeći se svojim ciljevima, Crnogorska sportska akademija nudi širok spektar publikacija iz oblasti sportske nauke, kao i opsežan broj pogodnosti namijenjenih promociji i jačanju sportske nauke uopšte.

Godišnja konferencija u organizaciji Crnogorske sportske akademije je najznačajnija konferencija sportske nauke na Zapadnom Balkanu koja okuplja skoro 200 naučnika u prvoj sedmici aprila svake godine. Konferencija obezbjeđuje odličnu platformu za povezivanje i akademsku razmjenu. Tokom godišnje Konferencije CSA (počev od 2016. godine) najboljim mladim naučnicima biće dodijeljena Nagrada za mlade istraživače (YRA), a najboljim naučnicama biće dodijeljena Nagrada za žene istraživače (FRA).

Crnogorski časopis sportske nauke i medicine (MJSSM) sa svoja dva izdanja godišnje, i Sport Mont (SM) sa svoja tri izdanja, pokrivaju sve aspekte sportske nauke i medicine, sve kliničke aspekte vježbanja, zdravlja i sporta, fiziologiju vježbanja i biofizičko ispitivanje sportskog nastupa, sportsku biomehaniku, sportsku ishranu, rehabilitaciju, fizioterapiju, sportsku psihologiju, sportsku pedagogiju, sportsku istoriju, sportsku filozofiju, sportsku sociologiju, sportski manadžment, i sve aspekte naučne potpore sportskim trenerima sa prirodne, socijalne i humanističke strane.

Tokom cijele godine Crnogorska sportska akademija održava kontakt sa širokom međunarodnom publikom putem često objavljivanih saopštenja za medije Crnogorske sportske akademije.

Saopštenja za medije

Tokom cijele godine Crnogorska sportska akademija održava kontakt sa širokom međunarodnom publikom putem često objavljivanih saopštenja za medije Crnogorske sportske akademije koja sadrže kako naučne informacije, tako i novosti iz CSA.

CSA u medijima

Crnogorska sportska akademija pruža izbor ranijih medijskih obavještenja, nastalih u saradnji sa nizom predstavnika medija iz inostranstva.

iconlist icon=”icon-picture” class=”” style=””]

[/iconlist]

Dokumenti za preuzimanje

CSA brošura (pdf – 7,56 MB)

CSA logo u više formata:

 

Copyright (c)2015-2021 by Montenegrin Sports Academy
Design by Boris Šundić, Željko Pekić, Danilo Tošić
Footer