Konferencija

Glavni naučni događaj u organizaciji Crnogorske sportske akademije (CSA) je godišnja konferencija koja se održava u prvoj sedmici aprila.

Godišnje konferencije se organizuju od samog osnivanja Crnogorske sportske akademije 2003. godine. Danas se konferencija CSA svrstava među vodeće sportske naučne kongrese na Zapadnom Balkanu. Konferencija uključuje niz gostujućih predavača, usmene i poster prezentacije iz multidisciplinarnih i monodisciplinarnih oblasti, kao i različite vrste radionica. Konferenciji CSA prisustvuju nacionalni, regionalni i međunarodni sportski naučnici sa akademskim karijerama. Konferencija CSA trenutno dočekuje skoro 200 učesnika iz cijelog svijeta.

Predstojeća konferencija

Velika nam je čast da najavimo predstojeću 19. godišnju naučnu konferenciju Crnogorske sportske akademije „Sport, fizička aktivnot i zdravlje: savremene perspektive“ koja će biti održana u Dubrovniku, u Hrvatskoj, od 20. do 23. aprila 2023. godine.. Planirano je da ovi događaji opet budu organizovani od strane Crnogorske sportske akademije, u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i drugih tradicionalnih partnerskih institucija (navedenih u sekciji o partnerima).

Konferencija je usredsređena na veoma aktuelne teme iz svih oblasti sportske nauke i sportske medicine uključujući fiziologiju i sportsku medicinu, društvene i humanističke nauke, biomehaniku i neuromuskularnu (pogledati stranicu „Podnošenje sažetaka” za više informacija).

Vjerujemo da će teme koje su ponuđene učesnicima konferencije služiti kao korisno sastajalište za prezentaciju najnovijih istraživanja, kao i za teorijski i primijenjeni uvid u oblast disciplina sportske nauke i sportske medicine.

Mjesto održavanja

Odbori

Ključni datumi

Registracija

Prijava sažetaka

Troškovi registracije

Nagrada za mlade istraživače

Jedan od ključnih ciljeva Crnogorske sportske akademije je promocija mladih istraživača i davanje podsticaja najsavremenijim istraživanjima. U tom cilju, CSA je osnovala Nagradu za mlade istraživače (YRA).

Mladi istraživači imaju priliku da pristupe ovom prestižnom takmičenju u naučnoj izuetnosti, u kojem izvanredni naučni rad može biti prezentovan na godišnjoj konferenciji CSA. Žiri koji se sastoji od članova Naučnog odbora CSA dodjeljuje nagrade za najbolje prezentacije, kako na osnovu usmene tako i na osnovu poster prezentacije. Nagrada za mlade istraživače može biti polazna tačka u naučnim karijerama potencijalnih dobitnika.

Aplikacije za YRA koje ispunjavaju sve potrebne uslove su dobrodošle putem interneta, koristeći process podnošenja sažetka predstojeće godišnje konferencije CSA.

Kriterijumi ocjenjivanja za YRA

Žiri koji se sastoji od članova Naučnog odbora CSA dodjeljuje nagrade za najbolje prezentacije, kako na osnovu usmene tako in a osnovu poster prezentacije, rukovodeći se doljenavedenim kriterijumima ocjenjivanja za YRA:

 • Da je rad originalan, neobjavljen ili neprihvaćen za objavljivanje u vrijeme roka za podnošenje sažetaka
 • Da je istraživanje relevantno za sportsku nauku i njene poddiscipline.
 • Da je prezentacija (usmena ili poster) pažljivo pripremljena, da koristi odgovarajuća i visokokvalitetna vizuelna sredstva, i da je dobro organizovana/strukturirana
 • Da je kvalitet tehničkog izlaganja usmene ili poster prezentacije visok (brzina izlaganja, razumljivost, varirajući ton, sigurnost u izlaganju, korišćenje indikatora, ispravna upotreba stručne terminologije)
 • Da su pozadina i relevantnost jasno opisani
 • Da je rad inovativan
 • Da je metodologija ispravna i da su podaci uvjerljivi
 • Da postoje kvantitativni podaci u prezentaciji, da studija ima dovoljno snage i da su odgovarajući statistički testovi sprovedeni kako bi se poduprle tvrdnje po pitanju značaja
 • Da postoji zaključak ili pouka na kraju
 • Da rad ima ili veliki uticaj na oblast istraživanja ili će tek imati potencijalno veliki uticaj u budućnosti (npr. razvoj novih tehnologija koje će proizvesti novo znanje)

Uslovi za YRA i novčana nagrada

Svi uslovi moraju biti ispunjeni u okviru predviđenih rokova kako bi aplikacija za YRA bila uspješna:

 • Da je cijena registracije plaćena prije roka za registraciju za autore koji prezentuju radove
 • Da je YRA aplikacija potpisana i da sadrži pečat, kao i da je podnesena prije roka za podnošenje sažetaka
 • Da imate 30 godina ili manje u vrijeme konferencije CSA u okviru koje se prijavljujete za YRA
 • Da ste postdiplomac ili doktorand na univerzitetu ili da su prošle ne više od dvije godine od sticanja doktorata.

Sponzor YRA obezbjeđuje izdašne nagrade kako bi podržao nadolazeće istraživače.

Aplikacija za YRA

Kako biste se prijavili za Nagradu za mlade istraživače 2022, molimo Vas da preuzmete prijavni formular za YRA i pošaljete ga nazad ispunjenog, potpisanog i pečatiranog u kancelariju CSA.

Word ili PDF dokument prijavnog formulara za YRA mora biti poslat putem e-maila (office@csakademija.me), prije roka za podnošenje sažetaka.

Nagrada za žene istraživače

Jedan od ključnih ciljeva Crnogorske sportske akademije je promocija žena istraživača i davanje podsticaja najsavremenijim istraživanjima. U tom cilju, CSA je osnovala Nagradu za žene istraživače (FRA).

Žene istraživači imaju priliku da pristupe ovom prestižnom takmičenju u naučnoj izuetnosti, u kojem izvanredni naučni rad može biti prezentovan na godišnjoj konferenciji CSA. Žiri koji se sastoji od članova Naučnog odbora CSA dodjeljuje nagrade za najbolje prezentacije, kako na osnovu usmene tako i na osnovu poster prezentacije. Nagrada za žene istraživače može biti polazna tačka u naučnim karijerama potencijalnih dobitnica.

Aplikacije za FRA koje ispunjavaju sve uslove su dobrodošle putem interneta, koristeći process podnošenja sažetka predstojeće godišnje konferencije CSA.

Kriterijumi ocjenjivanja za FRA

Žiri koji se sastoji od članova Naučnog odbora CSA dodjeljuje nagrade za najbolje prezentacije, na osnovu usmene i poster prezentacije, rukovodeći se doljenavedenim kriterijumima ocjenjivanja za FRA:

 • Da je rad originalan, neobjavljen ili neprihvaćen za objavljivanje u vrijeme roka za podnošenje sažetaka
 • Da je istraživanje relevantno za sportsku nauku i sve njene poddiscipline.
 • Da je prezentacija (usmena ili poster) pažljivo pripremljena, da koristi odgovarajuća i visokokvalitetna vizuelna sredstva, i da je dobro organizovana/strukturirana
 • Da je kvalitet tehničkog izlaganja usmene ili poster prezentacije visok (brzina izlaganja, razumljivost, varirajući ton, sigurnost u izlaganju, korišćenje indikatora, ispravna upotreba stručne terminologije)
 • Da su pozadina i relevantnost jasno opisani
 • Da je rad inovativan
 • Da je metodologija ispravna i da su podaci uvjerljivi
 • Da postoje kvantitativni podaci u prezentaciji, da studija ima dovoljno snage i da su odgovarajući statistički testovi sprovedeni kako bi se poduprle tvrdnje po pitanju značaja
 • Da postoji zaključak ili pouka na kraju
 • Da rad ima ili veliki uticaj na oblast istraživanja ili će tek imati potencijalno veliki uticaj u budućnosti (npr. razvoj novih tehnologijakoje će proizvesti novo znanje)

Uslovi za FRA i novčana nagrada

Svi uslovi moraju biti ispunjeni u okviru predviđenih rokova kako bi aplikacija za FRA bila uspješna:

 • Da je cijena registracije plaćena prije roka za registraciju za autore koji prezentuju radove
 • Da je FRA aplikacija potpisana i da sadrži pečat, kao i da je podnesena prije roka za podnošenje sažetaka
 • Da ste ženskog pola u vrijeme konferencije CSA u okviru koje se prijavljujete za FRA

Sponzor FRA obezbjeđuje izdašne nagrade kako bi podržao nadolazeće istraživače.

Aplikacija za FRA

Kako biste se prijavili za Nagradu za žene istraživače 2022, molimo Vas da preuzmete prijavni formular za FRA i pošaljete ga nazad ispunjenog, potpisanog i pečatiranog u kancelariju CSA.

Word ili PDF dokument prijavnog formulara za FRA mora biti poslat putem e-maila (office@csakademija.me), prije roka za podnošenje sažetaka.

Copyright (c)2015-2021 by Montenegrin Sports Academy
Design by Boris Šundić, Željko Pekić, Danilo Tošić
Footer